Knieklachten

Knieklachten zijn veel voorkomende klachten die de fysiotherapeut in zijn behandelkamer te zien krijgt. knieklachten kunnen erg vervelend zijn waardoor dagelijkse activiteiten zoals werk en sporten verhindert kunnen worden. Er zijn veel verschillende soorten knieklachten, maar deze zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Zo zijn er Aspecifieke knieklachten/specifieke knieklachten en acute knieklachten/chronische knieklachten.  

 

Aspecifieke en specifieke knieklachten 

De woorden aspecifiek en specifiek zeggen het eigenlijk al: 

Bij aspecifieke knieklachten is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige klacht. Bij het maken van foto’s/scans zal er niks te zien zijn, maar dit betekent niet dat de pijn ‘tussen de oren’ zit en er geen daadwerkelijk probleem aanwezig is. Voorbeelden van aspecifieke knieklachten zijn klachten die ontstaan door een verhoogde spierspanning, veel stress en een verkeerde werkhouding. 

Bij specifieke knieklachten is er wel een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige knieklachten, waarbij weefselschade aantoonbaar is. Voorbeelden van specifieke knieklachten zijn: een voorste kruisband ruptuur, meniscus letsel en knieschijf fractuur. 


Acute en chronische knieklachten 

Het verschil in acute of chronische knieklachten zit hem in de tijdsduur van de aanwezige klacht. Indien de klacht korter dan zes weken aanwezig is, wordt er gesproken van acute knieklachten. Is de klacht langer dan drie maanden aanwezig, dan wordt er gesproken van chronische knieklachten.