Rugklachten

Rugklachten 

Rugklachten zijn de meest voorkomende klachten die de fysiotherapeut in zijn behandelkamer te zien krijgt. Rugklachten kunnen erg vervelend zijn waardoor dagelijkse activiteiten zoals werk en sporten verhindert kunnen worden. Er zijn veel verschillende soorten rugklachten, maar deze zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Zo zijn er Aspecifieke rugklachten/specifieke rugklachten en acute rugklachten/chronische rugklachten.

Aspecifieke en specifieke rugklachten 

De woorden aspecifiek en specifiek zeggen het eigenlijk al: 

Bij aspecifieke rugklachten is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige klacht. Bij het maken van foto’s/scans zal er niks te zien zijn, maar dit betekent niet dat de pijn ‘tussen de oren’ zit en er geen daadwerkelijk probleem aanwezig is. Voorbeelden van aspecifieke rugklachten zijn klachten die ontstaan door een verhoogde spierspanning, veel stress en een verkeerde werkhouding. 

Bij specifieke rugklachten is er wel een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige rugklachten, waarbij weefselschade aantoonbaar is. Voorbeelden van specifieke rugklachten zijn: een wervelfractuur, hernia en slijtage/artrose. 

Acute en chronische rugklachten 

Het verschil in acute of chronische rugklachten zit hem in de tijdsduur van de aanwezige klacht. Indien de klacht korter dan zes weken aanwezig is, wordt er gesproken van acute rugklachten. Is de klacht langer dan drie maanden aanwezig, dan wordt er gesproken van chronische rugklachten.