Een gebroken heup 

Wat is een gebroken heup? 

Een gebroken heup is een fractuur van de nek van het dijbeen. Het ontstaat meestal bij een trauma zoals een val op de heup. Er is dan ook meteen een felle pijn te voelen waarna het staan en lopen op het aangedane been niet tot nauwelijks mogelijk is. Een heupfractuur kan ernstig zijn (verbrijzeling bot) tot mild (inscheuring zonder verplaatsing van bot). Het beleid van een heupfractuur hangt dan ook af aan de ernst van de fractuur. 

Hoe herken ik een gebroken heup (wat zijn de symptomen?)  

Tijdens het trauma ervaart men meteen een scherpe felle pijn rondom de heup. Bij ernstige fracturen is het onmogelijk om na de val/trauma op te staan en steun te nemen op het aangedane been. Het is erg onstabiel en doet enorm veel pijn. Bij een mildere fractuur is het lopen op de aangedane heup wel mogelijk, maar met veel pijn. De pijnklachten kunnen uitstralen in het gehele been en in de onderrug. Vooral bij het gebruiken van het aangedane been treedt de pijn op de voorgrond. 

Alle symptomen van een gebroken heup op een rijtje: 

  • Pijn rond de heup 
  • Pijn uitstralend in de onderrug of het been 
  • Lopen is niet/nauwelijks mogelijk en provoceert de pijn 
  • Onstabiel gevoel bij steun name op het aangedane been 
  • Blauwkleuring ter hoogte van de heup 
  • Zwelling ter hoogte van de heup 
  • Deformiteit (zichtbare afwijking van het been)  

 

Wat zijn de oorzaken van een gebroken heup? 

Een gebroken heup ontstaat door een trauma. Een val op de heup of ongeluk waarbij te veel kracht op het bot komt te staan kan resulteren in een fractuur. Bij ouderen ontstaat een heupbreuk sneller dan bij jongeren. Wanneer men ouder wordt verminderd de botdichtheid en is de kans op een fractuur groter. Het bot kan simpelweg minder kracht verwerken en zal dus sneller begeven. 

 

Het diagnosticeren van een gebroken heup 

Na een trauma zal de arts of specialist vrij snel een röntgenfoto willen maken om een fractuur in of uit te sluiten.  

 

Het behandelen van een gebroken heup 

Een fractuur van de heup met daarbij verplaatsing van de botstructuren is de meest voorkomende fractuur van de heup. Deze fracturen dienen opnieuw gepositioneerd te worden waarna rust geïndiceerd is. Bij ouderen zal vaak een heupprothese gezet moeten worden door de orthopeed middels een operatie. Na deze operatie zal een revalidatietraject met de fysiotherapeut van start gaan om de belastbaarheid van de heup weer te normaliseren.