Een bekkenfractuur

Wat is een bekkenfractuur? 

 Het bekken bestaat uit twee helften en het heiligbeen. Bij een breuk van een of meerdere van deze botstructuren spreekt men van een bekkenfractuur. De hoeveelheid breuken en de plaatsen kan invloed hebben op de stabiliteit van het bekken. Bij bijvoorbeeld een fractuur waardoor een botstuk los komt te zitten, kan instabiliteit het gevolg zijn.  

Een bekkenfractuur ontstaat meestal als gevolg van een trauma waarbij veel kracht op de botstructuren komt te staan. Tijdens het trauma ontstaat meteen hevige pijn. 

 

Hoe herken ik een bekkenfractuur (wat zijn de symptomen?)  

Tijdens het trauma is meteen een felle stekende pijn te ervaren. Deze stekende felle pijn gaat langzaam over in een zeurende pijn. Bij belasting of verkeerde beweging van het bekken kan er wederom een stekende pijn worden gevoeld. 

Wat zijn de oorzaken van een bekkenfractuur? 

Een bekkenfractuur ontstaat als gevolg van een trauma waarbij enorm veel druk op het bekken komt te staan. Een val van grote hoogte of een ongeluk kunnen hier de oorzaak van zijn. Vooral bij ouderen komt een bekkenfractuur vaker voor omdat de botdichtheid minder wordt naarmate men ouder wordt.  

 

Het diagnosticeren van een bekkenfractuur 

Na een trauma zal de patiënt meteen naar het ziekenhuis moeten. Aan de hand van het trauma verhaal zal men in het ziekenhuis een röntgenfoto willen maken om mogelijk aanwezige fracturen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan men zien hoeveel breuken er zijn en waar deze gelokaliseerd zijn. 

 

Het behandelen van een bekkenfractuur 

De behandeling van een bekkenfractuur hangt af aan de ernst van de breuk. Er kan gekozen worden voor een conservatief beleid (zonder operatie) of een operatieve ingreep. Bij een minder ernstige breuk kan de fractuur middels de hulp van de fysiotherapeut zelf herstellen.  Door het verstrekken van informatie en advies kan de fysiotherapeut ervoor zorgen dat er een adequate omgang met klachten ontstaat. Na 6-12 weken zal de breuk hersteld zijn en kan er met behulp van de fysiotherapeut een revalidatietraject gestart worden om het bekken en omliggende structuren weer op te trainen.  

Bij een ernstig fractuur met daarbij instabiliteit van het bekken zal een operatie noodzakelijk zijn.  Na de operatie kan de fysiotherapeut helpen bij wederopbouw van alledaagse activiteiten en de belastbaarheid van het bekken.