Heupklachten

Heupklachten zijn voorkomende klachten die de fysiotherapeut in zijn behandelkamer te zien krijgt. heupklachten kunnen erg vervelend zijn waardoor dagelijkse activiteiten zoals werk en sporten verhindert kunnen worden. Er zijn veel verschillende soorten heupklachten, maar deze zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Zo zijn er Aspecifieke heupklachten/specifieke heupklachten en acute heupklachten/chronische heupklachten.  

Aspecifieke en specifieke heupklachten 

De woorden aspecifiek en specifiek zeggen het eigenlijk al: 

Bij aspecifieke heupklachten is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige klacht. Bij het maken van foto’s/scans zal er niks te zien zijn, maar dit betekent niet dat de pijn ‘tussen de oren’ zit en er geen daadwerkelijk probleem aanwezig is. Voorbeelden van aspecifieke heupklachten zijn klachten die ontstaan door een verhoogde spierspanning en overbelasting. 

Bij specifieke heupklachten is er wel een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige heupklachten, waarbij weefselschade aantoonbaar is. Voorbeelden van specifieke heupklachten zijn: een fractuur, spierscheur en heupartrose. 

Acute en chronische heupklachten 

Het verschil in acute of chronische heupklachten zit hem in de tijdsduur van de aanwezige klacht. Indien de klacht korter dan zes weken aanwezig is, wordt er gesproken van acute heupklachten. Is de klacht langer dan drie maanden aanwezig, dan wordt er gesproken van chronische heupklachten.  

Adductoren tendinopathie

De adductoren zijn de spieren die aan de binnenzijde van het bovenbeen lopen. Ze lopen van het schaambeen richting de binnenzijde van de knie en zorgen voor een adductie beweging (het been sluiten).

Heupartrose (Coxartrose) 

Bij heupartrose slijt het kraakbeen van het gewricht, hierdoor verlopen de bewegingen minder soepel en worden schokken minder goed opgevangen. Dit kan resulteren in vervelende klachten zoals pijn in de bil- en liesregio en stijfheid van het gewricht. 

Bekkenfractuur

Het bekken bestaat uit twee helften en het heiligbeen. Bij een breuk van een of meerdere van deze botstructuren spreekt men van een bekkenfractuur. De hoeveelheid breuken en de plaatsen kan invloed hebben op de stabiliteit van het bekken.

Gebroken heup

Een gebroken heup is een fractuur van de nek van het dijbeen. Het ontstaat meestal bij een trauma zoals een val op de heup. Er is dan ook meteen een felle pijn te voelen waarna het staan en lopen op het aangedane been niet tot nauwelijks mogelijk is.