Binnenband scheur van de elleboog

Wat is een binnenbandscheur van de elleboog? 

Bij een binnenbandscheur van de elleboog is het collaterale mediale ligament van de elleboog gescheurd. Dit ligament bevindt zich aan de binnenzijde van de elleboog, loopt van het bot van de bovenarm naar de ellepijp en remt zijwaartse bewegingen van de elleboog. Hiermee zorgt het ligament voor stabiliteit van het gewricht en is het een van de belangrijkste ligamenten.  

Bij het overmatig op rek brengen van het ligament door zijwaartse bewegingen van de elleboog, kan er een scheuring ontstaan. Zo’n scheuring is in te delen in verschillende gradaties, afhankelijk van de ernst van de scheur. Een binnenbandscheur van de elleboog gaat gepaard met pijnklachten aan de binnenzijde van de elleboog die kunnen resulteren in beperkingen van activiteiten van het dagelijkse activiteiten en sport. 

Gradaties van een binnenbandscheur van de elleboog: 


Graad 1
 

 • Scheuring van een paar vezels van het ligament 
 • Lichte pijnklachten 
 • Het ligament functioneert nog naar behoren 

 
Graad 2 

 • Scheuring van een aantal vezels 
 • Pijnklachten aanwezig 
 • Het ligament functioneert nog middelmatig 


 
Graad 3 

 • Scheuring van alle vezels 
 • Pijnklachten aanwezig 
 • Instabiliteit van het ellebooggewricht en groot functieverlies 
 • Mogelijk letsel aan andere structuren zoals kapsel en/of kraakbeen 

 

Hoe herken ik een binnenbandscheur van de elleboog (wat zijn de symptomen?) 

Pijn aan de binnenzijde van de elleboog is typerend voor een binnenbandscheur van de elleboog. Tijdens het ontstaan van een scheuring van het ligament is meteen een stekende pijn te voelen met daarbij soms een scheurend/knappend geluid. Deze stekende pijn gaat vervolgens over in een zeurende pijn die toeneemt bij belasting van de elleboog. Het drukken op de plek waar de band loopt voelt beurs aan en provoceert klachten. Scheuring door overbelasting resulteert in langzame toename van klachten die in eerste instantie mild beginnen. 

Alle symptomen van een binnenbandscheur van de elleboog op een rijtje: 

 • Pijn aan de binnenzijde van de elleboog 
 • Beurs gevoel wanneer op het ligament gedrukt wordt 
 • Provocatie van pijn bij belasting van de elleboog 
 • Voelbare scheuring/knap tijdens een trauma 
 • Blauwkleuring en warmte aan de binnenzijde van de elleboog 
 • Instabiel gevoel van de elleboog 

 
Wat zijn de oorzaken van een binnenbandscheur van de elleboog? 

Een scheuring van de binnenband van de elleboog ontstaat wanneer er herhaaldelijk veel kracht op het ligament komt te staan. Sporten waarbij veel gegooid wordt, zoals handbal en het pitchen bij honkbal, zijn risicofactoren op het ontwikkelen van een binnenbandscheur van de elleboog. Bij het werpen komt het ligament namelijk op rek en wanneer dit herhaaldelijk gedaan wordt kan het resulteren in een ruptuur. Een binnenbandscheur kan ook tijdens contactsporten en/of een trauma ontstaan, door contact waarbij de elleboog de verkeerde kant op gedrongen wordt.  

 

Het diagnosticeren van een binnenbandscheur van de elleboog 

Aan de hand van het vraaggesprek zal de fysiotherapeut/arts een hypothese opstellen die in het onderzoek verder bekeken wordt. Informatie uit het vraaggesprek in combinatie met uitkomsten van testen en ander lichamelijk onderzoek zijn vaak voldoende om tot de diagnose binnenbandscheur te komen. Met behulp van een MRI-scan, CT-scan, RX-scan of ultrasound kan de diagnose bevestigd worden. 

 

Het behandelen van een binnenbandscheur van de elleboog 

Bij scheuring van de binnenband is het belangrijk dat er in eerste instantie rustig aan gedaan wordt. Handelingen en activiteiten waarbij er rek op de band ontstaat moeten geminimaliseerd worden om verdere schade aan het aangedane ligament te voorkomen. Hierdoor kan het kapotte weefsel door het lichaam afgevoerd worden en is het na een tijd rust weer mogelijk lichte activiteiten uit te voeren. Indien dit het geval is dient de belastbaarheid langzamerhand weer opgevoerd te worden. De fysiotherapeut beschikt de kennis om deze opbouw soepel te laten verlopen en kan de patiënt hierbij coachen. Het is belangrijk dat er adequaat met deze klachten omgegaan wordt zodat er geen chroniciteit ontstaat. Chronische klachten zijn complexer en duren langer dan acute klachten. Daarnaast is de kans op terugkerend letsel van de binnenband bij een chronische klacht groter dan bij een acute klacht.  

Zoals vernoemt kan de fysiotherapeut helpen bij een optimaal herstel van deze klacht. Door middel van de juiste opbouw van belasting is het mogelijk binnen twee tot acht weken normale activiteiten weer op te pakken.  

Mogelijke inzetbare fysiotherapeutische interventies: 

 • Massage 
 • Dry needling
 • Taping 
 • Oefentherapie gericht op kracht, mobiliteit en stabiliteit 
 • Mobilisatie technieken 
 • Adviseren/informeren 

Oefeningen