Nekklachten

Nekklachten

Nekklachten zijn de op een na meest voorkomende klachten die de fysiotherapeut in zijn behandelkamer te zien krijgt. Nekklachten kunnen erg vervelend zijn waardoor dagelijkse activiteiten zoals werk en sporten verhindert kunnen worden. Er zijn veel verschillende soorten nekklachten, maar deze zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Zo zijn er
Aspecifieke nekklachten/specifieke nekklachten en acute nekklachten/chronische nekklachten. 

Aspecifieke en specifieke nekklachten 

De woorden aspecifiek en specifiek zeggen het eigenlijk al: 

Bij aspecifieke nekklachten is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige klacht. Bij het maken van foto’s/scans zal er niks te zien zijn, maar dit betekent niet dat de pijn ‘tussen de oren’ zit en er geen daadwerkelijk probleem aanwezig is. Voorbeelden van aspecifieke nekklachten zijn klachten die ontstaan door een verhoogde spierspanning, veel stress en een verkeerde werkhouding. 

Bij specifieke nekklachten is er wel een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige nekklachten, waarbij weefselschade aantoonbaar is. Voorbeelden van specifieke nekklachten zijn: een wervelfractuur, hernia en slijtage/artrose. 

Acute en chronische nekklachten 

Het verschil in acute of chronische nekklachten zit hem in de tijdsduur van de aanwezige klacht. Indien de klacht korter dan zes weken aanwezig is, wordt er gesproken van acute nekklachten. Is de klacht langer dan drie maanden aanwezig, dan wordt er gesproken van chronische nekklachten.