Polsklachten

Polsklachten zijn minder voorkomende klachten die de fysiotherapeut in zijn behandelkamer te zien krijgt. polsklachten kunnen erg vervelend zijn waardoor dagelijkse activiteiten zoals werk en sporten verhindert kunnen worden. Er zijn veel verschillende soorten polsklachten, maar deze zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Zo zijn er Aspecifieke polsklachten/specifieke polsklachten en acute polsklachten/chronische polsklachten.  

Aspecifieke en specifieke polsklachten 

De woorden aspecifiek en specifiek zeggen het eigenlijk al: 

Bij aspecifieke polsklachten is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige klacht. Bij het maken van foto’s/scans zal er niks te zien zijn, maar dit betekent niet dat de pijn ‘tussen de oren’ zit en er geen daadwerkelijk probleem aanwezig is. Voorbeelden van aspecifieke polsklachten zijn klachten die ontstaan door een verhoogde spierspanning, veel stress en een verkeerde werkhouding. 

Bij specifieke polsklachten is er wel een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige polsklachten, waarbij weefselschade aantoonbaar is. Voorbeelden van specifieke polsklachten zijn: een gebroken pols en TFCC letsel. 

Acute en chronische polsklachten 

Het verschil in acute of chronische polsklachten zit hem in de tijdsduur van de aanwezige klacht. Indien de klacht korter dan zes weken aanwezig is, wordt er gesproken van acute polsklachten. Is de klacht langer dan drie maanden aanwezig, dan wordt er gesproken van chronische polsklachten.