Syndroom van de Quervain

Wat is het syndroom van de Quervain? 

Aan de duimzijde van de pols bevindt zich een peesschede (peesloge van de Quervain) waarin verschillende pezen lopen die voor beweging van de duim zorgen. Bij overbelasting van deze peesschede door overmatig gebruik, kunnen er klachten optreden. Deze klachten kunnen verschillen in ernst en kunnen resulteren in beperking van alledaagse- en sportactiviteiten.  


Hoe herken ik het syndroom van de Quervain (wat zijn de symptomen?) 

Het syndroom van de Quervain zit gelokaliseerd aan de duimzijde van de pols. De klachten die ontstaan zullen zich dan ook rond dit gebied uiten. Dit kan zijn pijn rond de peesschede met eventueel uitstraling richting de duim, die erger wordt bij activiteiten waarbij deze pezen worden gebruikt. Dit klachtenproces zal langzamerhand ontstaan en zal bij inadequate omgang, langzamerhand verergeren. Het is belangrijk dat er op de juiste manier met de klachten om wordt gegaan, er is anders een kans dat de acute klachten chronisch worden. Chronische klachten zijn moeilijker te behandelen en gaan minder snel over dan acute klachten. 

De symptomen van het syndroom de Quervain op een rijtje:” 

 • Pijn aan de duimzijde van de pols 
 • Uitstraling richting de duim 
 • Provocatie door op de peesschede te drukken 
 • Provocatie bij belasting van de peesschede  
 • Zwelling aan de duimzijde van de pols 


Wat zijn de oorzaken van het syndroom van de Quervain? 

Het syndroom van de Quervain is een overbelasting blessure. Het kan naast overbelasting ook door een acuut moment ontstaan, bijvoorbeeld een val, waarbij letsel aan de pezen het gevolg is.  

Overbelasting van deze pezen kan komen door het overmatig gebruik ervan, bijvoorbeeld bij de volgende activiteiten: 

 • Roeien 
 • Golf 
 • Tennis 
 • PC werk 
 • Schilderen 

Bij bovenstaande activiteiten is een sterke grijpkracht nodig en wanneer dit te veel gedaan wordt, is de kans op ontwikkeling van het syndroom de Quervain groter. 


Het diagnosticeren van het syndroom de Quervain 

Aan de hand van het vraaggesprek met de fysiotherapeut of de arts, komt vaak al snel een overbelastingverhaal aan het licht. Aan de hand van de aangegeven symptomen in combinatie met een onderzoek kan de diagnose gesteld worden. In het onderzoek wordt de test van Finkelstein uitgevoerd, dit is een specifieke test voor het syndroom van de Quervain. Bij deze test wordt een vuist gemaakt met de duim onder de vingers. Met de duimzijde naar boven wordt vervolgens de pols naar beneden gebogen. Hierdoor komen de pezen in de peesschede op rek en kan dit dus voor provocatie van pijn zorgen. 

Het behandelen van het syndroom de Quervain 

Als er sprake is van een ontstekingsproces is het in eerste instantie belangrijk dat de structuren wat rustiger worden. Door de belasting van de pezen te verminderen zal de ontsteking wegtrekken. Na het ontstekingsproces is het belangrijk de belastbaarheid van de pezen gradueel op te bouwen middels oefentherapie. De fysiotherapeut beschikt over de kennis om samen met de patiënt een plan te maken om deze belastbaarheid te trainen. Naast oefentherapie kan de fysiotherapeut andere interventies inzetten om het herstelproces te bevorderen. 

Mogelijk inzetbare fysiotherapeutische interventies: 

 • Mobilisatie technieken  
 • Taping 
 • Oefentherapie/training 
 • Adviseren en informeren