Gebroken pols

Wat is een gebroken pols? 

Het spaakbeen en de ellepijp vormen samen het distale radio-ulnaire gewricht en samen met de handwortelbeentjes vormen ze het polsgewricht. 

Bij een polsbreuk is er sprake van een fractuur van de ellepijp (ulna) en/of spaakbeen (radius). Meestal gaat er een trauma, zoals een val, aan tevoren waarbij er veel kracht op de botstructuren komt te staan.  

Een gebroken pols kan erg pijnlijk zijn en kan alledaagse activiteiten erg hinderen. 

Hoe herken ik een gebroken pols (wat zijn de symptomen?) 

Een breuk gaat gepaard met pijn rond de pols. Er kan zwelling, verkleuring en warmte aanwezig zijn. Het bewegen van de pols is vaak niet tot nauwelijks mogelijk en druk op het polsgewricht provoceert de klachten. Bij een ernstigere breuk kunnen er deformaties optreden, er is dan sprake van een standsafwijking door de breuk. Een gebroken pols kan resulteren in koudheid van de hand en stijfheid van het gewricht zelf en omliggende structuren. 


Wat zijn de oorzaken van een gebroken pols? 

Vaak gaat er een val voorafgaand aan een gebroken pols. Een val waarbij men zich opvangt met de handen resulteert in een grote plotselinge kracht op de botstructuren van de pols, zoals bijvoorbeeld met skiën/snowboarden. Naast een val kan een harde klap op de pols ook resulteren in een fractuur van een of meerdere botstructuren. Dit kan gebeuren bij bijvoorbeeld sportactiviteiten waar lichamelijk contact bij aanwezig is. 

Ouderen breken sneller een bot, dit komt omdat naarmate we ouder worden de botdichtheid verminderd. Hierdoor zijn de botten minder sterk en is er minder kracht nodig om een fractuur te veroorzaken. 


Het diagnosticeren van een gebroken pols 

Na een trauma wordt er al snel zelf gemerkt dat er iets niet helemaal goed is. Men gaat dan ook vaak meteen naar de eerste hulp om naar de pols te laten kijken. De arts hier zal aan de hand van het verhaal in combinatie met wat testen snel het vermoeden van een botbreuk hebben. Er zal dan middels een röntgen foto gekeken worden welke botstructuren gebroken zijn en wat de ernst hiervan is.  


Het behandelen van een gebroken pols 

Botherstel duurt gemiddeld zes weken. Dit houdt in dat de pols de eerste tijd geïmmobiliseerd moet worden middels het aanleggen van gips. Bij ernstigere gevallen moet er eerst een operatie aan te pas komen om verplaatste botdelen weer goed te zetten. Na deze operatie wordt er gips aangelegd. 

Na het immobiliseren kan er gestart worden met fysiotherapie. De fysiotherapeut zal de patiënt begeleiden bij het revalidatieproces. De pols is een langere periode niet gebruikt, hierdoor zijn de spieren en het gewricht zelf verzwakt geraakt. Hierdoor is naast de mobiliteit, ook de stabiliteit en kracht afgenomen.  

De mobiliteitsbeperkingen zal de fysiotherapeut middels mobilisatie technieken gaan behandelen. Daarnaast is het erg belangrijk dat er gestart wordt met oefentherapie om de pols weer aan te sterken en de volledige functie terug te krijgen. 

Mogelijke inzetbare fysiotherapeutische interventies bij een gebroken pols: 

  • Tapen 
  • Oefentherapie gericht op kracht, mobiliteit en stabiliteit van de pols 
  • Adviseren en informeren conform omgang polsklacht