Frozen Shoulder

Wat is een Frozen shoulder 

Capsulitis adhesiva, oftewel Frozen shoulder, letterlijk vertaald bevroren schouder. Dit heet zo omdat er bij deze klacht een forse bewegingsbeperking in meerdere richtingen van de schouder is. Om het schoudergewricht bevindt zich een kapsel. Dit kapsel zorgt voor bescherming en stabiliteit van het gewricht. Bij ontstekingen van het kapsel van de schouder, ontstaan er verklevingen. Door deze verklevingen ontstaan er bewegingsbeperkingen van de schouder. Des te meer verklevingen ontstaan, des erger de beperkingen van de schouder zijn.   

Het herstel van een Frozen shoulder duurt erg lang, maar de klachten zullen volledig afnemen en de schouder zal zijn volledige mobiliteit weer terugkrijgen. 

 

Hoe herken ik een Frozen shoulder (wat zijn de symptomen?)  

Door de verkleving ontstaan er pijn en forse bewegingsbeperkingen van de schouder. Bij de primaire variant zullen de klachten langzamerhand erger worden. Bovenhandse bewegingen zorgen voor provocatie van de doffe pijn, zo worden alledaagse activiteiten lastiger om uit te voeren. Ook het slapen op de aangedane schouder zorgt voor toename van klachten. 

Het verloop van een Frozen shoulder kent drie fases: 

Fase 1: Freezing fase 

 • Deze fase kan enkele weken tot 9 maanden duren 
 • Constante zeurende pijn, ’s nachts ook veel last van de schouder en met name in zijlig, de mobiliteit neemt langzamerhand af

Fase 2: Frozen fase 

 • Deze fase kan 4 tot 12 maanden duren 
 • De schoudermobiliteit is sterk vermindert, de pijn neemt geleidelijk af,  

Fase 3: Thawing fase 

 • Deze fase kan 1 tot 3 jaar duren 
 • De pijn neemt geleidelijk af, de mobiliteit komt langzaam terug 

 

Het beloop van klachten en de tijdsduur per fase kan per persoon verschillen. 

 

Wat zijn de oorzaken van een Frozen shoulder 

Er zijn twee soorten Frozen shoulder, een primaire Frozen shoulder en een secundaire Frozen shoulder. De ontstaanswijze van de primaire variant is idiopatisch. Dit houdt in dat men niet weet wat de oorzaak hiervan is. Wat men wel weet is dat voorafgaand de ontwikkeling van zowel een primaire als secundaire Frozen shoulder, een periode van inactiviteit van de schouder is geweest. 

De secundaire variant kan verschillende oorzaken hebben: 

 • Een trauma aan de schouder 
 • Een operatie aan de schouder 
 • Diabetes 
 • Schildklierproblematiek 
 • Artritis 

 

Het diagnosticeren van een Frozen shoulder 

Uit het vraaggesprek zal al vrij duidelijk worden dat het waarschijnlijk om een Frozen shoulder gaat. Dit aangezien het beloop van een Frozen shoulder zo kenmerkend is. Door de juiste vragen te stellen kan de specialist erachter komen of het om een primaire of secundaire frozen shoulder gaat. Bij een frozen shoulder is een capsulair patroon aanwezig. Dit houdt in dat bepaalde bewegingen van het gewricht beperkter zullen zijn dan andere en dit is typerend voor een klacht aan het kapsel. Zo is bij een frozen shoulder dit capsulair patroon als volgt: exorotatie (draai naar buiten) > abductie (zijwaarts heffen van de arm) > endorotatie (draai naar binnen). Door de mobiliteit van de schouder de testen zal dit patroon naar voren komen.  

 

De behandeling van een Frozen shoulder 

In welke mate een fysiotherapeutische behandelperiode baat heeft bij de klachten verschilt per persoon. De een heeft gedurende het hele Frozen shoulder traject profijt van fysiotherapie en de een in een bepaalde fase. Helaas is het niet mogelijk het herstelproces van een Frozen shoulder te beïnvloeden middels fysiotherapeutische interventies. Echter, de fysiotherapeut kan middels bepaalde technieken bijkomende symptomen bestrijden. Denk hierbij aan stijve spieren en pijn die als gevolg van een verkleefd kapsel opspelen. De fysiotherapeut zal in samenspraak met de patiënt het gehele proces van de Frozen shoulder goed bekijken en samen gaan monitoren waar de schouder goed op reageert. Naast de fysiotherapeutische technieken kan de fysiotherapeut het proces monitoren en oefeningen meegeven die pijn en stijfheid van spieren verminderen.  

In de laatste herstelfase van de Frozen shoulder kan de fysiotherapeut helpen bij het terugkrijgen van de volledige beweeglijkheid (mobiliteit) van de schouder. 

 

Mogelijk interventies bij een Frozen shoulder: 

 • Massage ter ontspanning van de spieren 
 • Dry needling ter ontspanning van de spieren 
 • Oefeningen gericht op pijndemping en ontspanning van de spieren 
 • Het verstrekken van informatie en adviezen over de klacht 
 • Mobilisatie technieken in de latere fase ter verbetering van de mobiliteit 

Oefeningen