Schouderklachten

Inleiding schouderklachten 

Schouderklachten zijn de op twee na meest voorkomende klachten die de fysiotherapeut in zijn behandelkamer te zien krijgt. Schouderklachten kunnen erg vervelend zijn waardoor dagelijkse activiteiten zoals werk en sporten verhindert kunnen worden. Er zijn veel verschillende soorten schouderklachten, maar deze zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Zo zijn er Aspecifieke schouderklachten/specifieke schouderklachten en acute schouderklachten/chronische schouderklachten.  

Aspecifieke en specifieke rugklachten 

De woorden aspecifiek en specifiek zeggen het eigenlijk al: 

Bij aspecifieke schouderklachten is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige klacht. Bij het maken van foto’s/scans zal er niks te zien zijn, maar dit betekent niet dat de pijn ‘tussen de oren’ zit en er geen daadwerkelijk probleem aanwezig is. Voorbeelden van aspecifieke schouderklachten zijn klachten die ontstaan door een verhoogde spierspanning, veel stress en een verkeerde werkhouding. 

Bij specifieke schouderklachten is er wel een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige schouderklachten, waarbij weefselschade aantoonbaar is. Voorbeelden van specifieke schouderklachten zijn: een wervelfractuur, hernia en slijtage/artrose. 

Acute en chronische rugklachten 

Het verschil in acute of chronische schouderklachten zit hem in de tijdsduur van de aanwezige klacht. Indien de klacht korter dan zes weken aanwezig is, wordt er gesproken van acute schouderklachten. Is de klacht langer dan drie maanden aanwezig, dan wordt er gesproken van chronische schouderklachten.