Elleboogklachten

Elleboogklachten 

Elleboogklachten zijn minder voorkomende klachten die de fysiotherapeut in zijn behandelkamer te zien krijgt. elleboogklachten kunnen erg vervelend zijn waardoor dagelijkse activiteiten zoals werk en sporten verhindert kunnen worden. Er zijn veel verschillende soorten elleboogklachten, maar deze zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Zo zijn er Aspecifieke elleboogklachten/specifieke elleboogklachten en acute elleboogklachten/chronische elleboogklachten.  

 

Aspecifieke en specifieke elleboogklachten 

De woorden aspecifiek en specifiek zeggen het eigenlijk al: 

Bij aspecifieke elleboogklachten is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige klacht. Bij het maken van foto’s/scans zal er niks te zien zijn, maar dit betekent niet dat de pijn ‘tussen de oren’ zit en er geen daadwerkelijk probleem aanwezig is. Voorbeelden van aspecifieke elleboogklachten zijn klachten die ontstaan door een verhoogde spierspanning, veel stress en een verkeerde werkhouding. 

Bij specifieke elleboogklachten is er wel een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de aanwezige elleboogklachten, waarbij weefselschade aantoonbaar is. Voorbeelden van specifieke elleboogklachten zijn: een ellepijpfractuur en cubitale tunnelsyndroom. 

 

Acute en chronische elleboogklachten 

Het verschil in acute of chronische elleboogklachten zit hem in de tijdsduur van de aanwezige klacht. Indien de klacht korter dan zes weken aanwezig is, wordt er gesproken van acute elleboogklachten. Is de klacht langer dan drie maanden aanwezig, dan wordt er gesproken van chronische elleboogklachten.