TFCC letsel

Wat is een TFCC letsel? 

TFCC staat voor Triangulaire FibroCartilagineuze Complex en bestaat uit banden en een discus die zich aan de pinkzijde van de pols bevinden. Het spaakbeen is niet direct verbonden met de middenhandsbeentjes, maar middels het TFCC. Het TFCC heeft een stabiliserende functie en fungeert daarnaast als schokdemper. Bij beschadiging van het TFCC spreekt men van een TFCC letsel. Dit gaat gepaard met klachten aan de pinkzijde van de pols die vaak ontstaan na een trauma (val op de pols). 


Hoe herken ik een TFCC letsel (wat zijn de symptomen?) 

Pijn aan de pinkzijde is kenmerkend voor een TFCC letsel. De pijn neemt toe wanneer er bij belasting van de pols druk op het TFCC komt te staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstaan uit de stoel waarmee kracht geleverd wordt op de armleuning. Druk op het TFCC en de pols zijwaarts bewegen (pinkzijde) kan ook resulteren in toename van klachten. 

Alle symptomen van een TFCC op een rijtje: 

  • Pijn aan de pinkzijde van de pols 
  • Toename van pijn bij belasting van de pols waarbij druk op het TFCC komt te staan 
  • Druk op het TFCC provoceert klachten 
  • Zijwaartse beweging richting de pinkzijde resulteert in provocatie van klachten 
  • Krachtsverlies 
  • Krakend geluid bij het bewegen van de pols 

 

Wat zijn de oorzaken van een TFCC letsel? 

Er kan een beschadiging van het TFCC optreden wanneer er veel druk op het TFCC komt te staan. Bijvoorbeeld, een val op gestrekte pols kan resulteren in scheurtjes in de banden en/of discus van het TFCC. Een andere mogelijke oorzaak is graduele overbelasting. Door bijvoorbeeld veel wring bewegingen te maken met de pols, kan er op langer termijn schade aan het TFCC ontstaan.  

Een standsafwijking van de pols, een te lange ellepijp of breuk van de pols kunnen naast de twee andere mogelijk oorzaken ook resulteren in schade aan het TFCC. 


Het diagnosticeren van een TFCC letsel 

Een TFCC letsel is te diagnosticeren op basis van het verhaal van de patiënt. In het vraaggesprek komt een voorafgaand trauma of verandering in activiteiten, die mogelijk geleid hebben tot overbelasting, naar voren. In een onderzoek wordt middels verschillende testen gekeken welke structuren betrokken zijn bij de aanwezige klacht. Er wordt naast het TFCC ook gekeken naar de pols, elleboog en eventueel nog andere mogelijk betrokken structuren. Als aanvullend onderzoek kan een MRI of kijk operatie ingezet worden om met precisie te kunnen zien hoe ernstig de klacht is. 

De verkregen informatie over de klacht in combinatie met uitkomsten uit het onderzoek maken de diagnose stelling mogelijk. 

Het behandelen van een TFCC letsel 

De behandeling van een TFCC letsel hangt af van de ernst van de klacht. Bij lichte klachten, zoals een scheurtje in één bandje, dan kan er gekozen worden voor een conservatief beleid. Middels gips kan dan in eerste instantie de pols geïmmobiliseerd worden. Na deze periode van immobilisatie dient de belastbaarheid van de pols weer opgebouwd te worden. Hier kan de fysiotherapeut bij helpen. 

Bij ernstigere klachten is een operatie nodig om het kapotte weefsel te herstellen. Na de operatie is het belangrijk dat er rustig aan gedaan wordt en dat de pols niet te erg belast wordt.  

Om nieuwe overbelasting of letsel van het TFCC te voorkomen kan de fysiotherapeut samen met de patiënt een traject starten waarbij de stabiliteit en kracht van de pols getraind wordt. Door middel van oefentherapie kunnen de spieren rond de pols sterker worden zodat er minder druk op het TFCC ontstaat bij activiteiten waarbij de pols gebruikt wordt. 

Oefeningen